Home

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR).

De stichting KPMB zal zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties.

Met een abonnement op IPM Rattenbeheersing beschikt u over alle formulieren die u nodig heeft voor een volledige rapportage bij het buitengebruik van rodenticiden. Deze website kan niet worden gebruikt om een certificering te verkrijgen, maar is gemaakt om de documentatieplicht als gevolg van deze certificering te vereenvoudigen.

Handleiding voor gebruik

Pdf file icon